zaterdag 19 november 2016

DBA wet uitgesteld door kabinet DBA WET uitgesteld tot minstens einde 2018.


beste ondernemers,

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wordt door het kabinet Rutte voor zich uit geschoven en uitgesteld tot ten minste 2018, naar aanleiding van het feit dat ook de werkgeversorganisatie VNO-NCW steun voor deze slechte wetgeving introk. De Handhaving van de wet wordt hiermee ook uitgesteld, behalve voor "kwaadwillenden" volgens de Staatssecretaris Wiebes van Financiën.

De Belastingdienst zal in 2016  en ook komend jaar geen boetes uitdelen of naheffingen opleggen, als er ongewild fouten zijn gemaakt in de modelovereenkomsten.

VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP vinden dat het uitstel van de wet DBA de rust op de arbeidsmarkt terug brengt die nodig is nu de economie aantrekt, zo laten ze in een gezamenlijke reactie weten. "Zzp'ers kunnen weer ondernemen. Opdrachtgevers kunnen met een gerust hart zelfstandigen contracteren."

Bronnen

Download 'Kamerbrief Tweede voortgangsrapportage Wet DBA
Rijksoverdheid  Kamerbrief Tweede voortgangsrapportage Wet DBA

NOS

zondag 25 september 2016

DBA Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie ramp voor Nederland

U kunt via deze bovenstaande banner met de Dokteronline EXTRA 7 Euro COUPON code, alle producten van Docteronline bestellen met 7 euro extra korting bovenop de al geldende acties, en deze snel en discreet thuisbezorgd krijgen.

DBA Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie


De vakbonden, waaronder FNV Zelfstandigen, sturen aan op meer mensen in vaste dienst en minder zelfstandigen. Zij zien de groeiende groep zelfstandigen als een probleem, in plaats van een oplossing! De wet doelt op het aanpakken van schijnzelfstandigen of kwaadwillige opdrachtgevers, maar dit is slechts een kleine groep. Ik kom als VVD-er op voor de overgrote meerderheid van ZZP’ers die gewoon wil ondernemen en de grote groep opdrachtgevers die behoefte hebben aan ZZP’ers.

In de eerste voortgangsrapportage van Staatssecretaris Wiebes wordt gesteld dat samen met ZZP-organisaties, brancheverenigingen en werkgeverskoepels veel is bereikt. Er zijn inmiddels tien algemene modelovereenkomsten en vijftig overeenkomsten per sector waar gebruik van kan worden gemaakt zonder veel vooroverleg met de Belastingdienst.

De uitvoering van de wet leid tot op heden averechts en  raakt de verkeerde groepen. De ‘zelfstandige’ pakketbezorger laat men ongemoeid  terwijl de echte zelfstandige adviseur of ict’er met de onaangename gevolgen zit.  De Wet DBA legt dat de werkwijze van heel veel zelfstandigen niet past in de huidige regels.  Er moet dus gezocht worden  naar een betere consistente en duurzame oplossing, waarmee schijnzelfstandigheid en misbruik tegen worden gegaan en die tegelijk bescherming biedt waar dat nodig is en ruimte geeft waar dat kan.

 Er heerst door het beleid van de regering onrust  onder zzp'ers en opdrachtgevers.  De oorzaak is de regering van Marc Rutte die alleen maar bezuinigd, enorme schulden maakt en niks investeert en bovendien geen flauw benul heeft van economie. Rutte wil ook om een of andere vreemde reden af van alle 990 000 zzpers door de zzpers het leven steeds zuurder te maken met allerhande nadelen, hoge belastingen en een vreselijke DBA wet die bepaalt wie wél als zelfstandige opdrachten mag aannemen en wie niet.Duizenden zzp'ers schreven zich vorige maand uit als zelfstandig ondernemer. Deze regelrechte ramp is  het gevolg van de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA). Die wet moet er zogenaamd voor zorgen dat bedrijven geen ‘schijnzelfstandigen’ meer in dienst nemen maar de strengere eisen hebben een vreselijk en voor de economie zeer nadelig effect want steeds meer bedrijven willen door het beleid van de regering Rutte met hun achterlijke DBA wet  liever helemaal geen zzp’ers meer willen inzetten. Volgens diverse economen heeft de regering Rutte met het ronduit slechte beleid een niet te overziene schade berokkend aan de Nederlandse economie die in de honderden miljoenen loopt. Volgens de experts hebben vele tienduizenden zzpers door de wetten van de regering Rutte geen opdrachten meer en zal het aantal bankroet rakende zzpers  met vele tienduizenden tot over 300 000 extra uitkeringsgerechtigden kunnen oplopen tenzij er snel een nieuwe regering komt die de VAR her invoert zoals het vroeger was en zoals het stukken beter was geregeld dan door de oneerlijke en ondemocratische en bovendien van corruptie doordrenkte regering Rutte.  Nederlandse Economie ernstig benadeeld door Rutte

Rutte, Samson en Pechtold hebben geen bal verstand van een gezonde ondernemingsgeest  en hebben geen moeite met tienduizenden klusjesmannen en hordes zwart werkers uit allerhande landen die in Nederland de zzpers het kaas van het brood komen eten.Volgens de deskundigen en 124 hoogleraren economie heeft de regering Rutte nog nooit iets wezenlijks bijgedragen aan de Economie en aan de hardwerkende zzpers in Nederland . Rutte, Pechtold en Samsom  voeren dan ook een ondemocratisch oneerlijk EU beleid dat catastrofaal  is voor de Nederlandse economie. Sinds Rutte regeert zijn er meer ontslagen en bankroete zaken dan ooit in de geschiedenis van ons land en de staatsschuld is opgelopen tot bijna 500 MILJARD EURO. Vele tienduizenden en steeds meer ondernemers en zzp'ers worden de dupe van Rutte:  "De hardwerkende landgenoten verliezen opdrachtgevers of kunnen opeens niet meer als zelfstandig ondernemer werken en worden afhankelijk van een uitkering en dat is absoluut ontoelaatbaar en onrechtvaardig!"

Rutte is een ramp voor lands Economie

Zo verklaren de experts:  "Andere landen zoals Belgie doen het veel beter dan Nederland  met veel  hogere groeicijfers.  De stagnerende Nederlandse Economie met een groei van nog geen 0,03 procent  en een alsmaar hoger wordende Staatsschuld van 500 000 000 000 Euro is een regelrechte ramp die geheel toe te schrijven is aan het gevoerde  EU beleid van de regering Rutte"  "De  Rijksbegroting deugt  niet en is gevuld met fictief geld uit bronnen die niet bestaan zoals nieuwe aardgasreserves en Rutte is zelfs nog extra geld gaan lenen omdat ze niet uit de enorme schulden agv  naheffingen afdracht aan Brussel en de kosten van de massa opvang van gelukzoekers  kwamen"   "Het afstaan van de Nederlandse  pensioenreserve van 2500 miljard euro aan Merkels ineenstortende EU is de grootste wanhoopsdaad  en regelrechte blunder ooit gemaakt, waarbij de 30 miljard gulden die Wim Kok in vroegere tijden uit de pensioenpot graaide niks bij vergeleken is"'  "Nederland gaat kapot  en bankroet door Rutte beleid"   "De regering Rutte is corrupt, want dat blijkt uit de enorme waslijst aan schandalen bij de VVD, PVDA en D66  en uit de gelekte Panama Files"  "Rutte qui merde...nog nooit gingen zoveel zaken bankroet als door het beleid van Rutte"  "Nederland word alsmaar armer en onveiliger door Rutte beleid"  "Rutte gedoogt en beloont de misdaad en bestraft de ondernemers" 'De regering is arrogant en hypocriet en neemt  zelfs na herhaaldelijke dringende verzoeken met goede argumenten,  geen enkel advies aan van de gerespecteerde hoogleraren" "Rutte liegt, komt beloftes niet na en en houd zich ook niet aan het Oekraine referendum" en  zo zijn er wel meer dan duizenden klachten en ernstige verwijten door ondernemers, bezorgde burgers, experts en economen aan het adres van de regering Rutte die we hier niet allemaal op kunnen noemen.  
 


Staatssecretaris Wiebes maakte op  19-09-2016 bekend dat zij niet alle zzpers voor vol neemt en dat er onderscheid word gemaakt tussen "echte"  en "onechte zzpers. Van boetes zou evenwel in alle gevallen geen enkele sprake zijn en men  kan zich afvragen waar zulk een idiote DBA wet door een regering die zelf zo corrupt is als de neten ( Panama Files Tonen de miljarden witwasserij terdege aan) eigenlijk goed voor is, ja nergens voor dus en ronduit uitermate slecht voor heel Nederland.

Zo staat te lezen op de site van Rijksoverheid:

Het kabinet wil dat echte ondernemers zonder belemmering en onzekerheid kunnen ondernemen. Met de wet DBA is alleen de VAR - de automatische vrijwaring voor de opdrachtgevers - verdwenen. De regels of je ondernemer bent of niet zijn nog precies hetzelfde. Het gebruik van een modelovereenkomst is niet verplicht en vaak onnodig. Een groot deel van de opdrachtnemers functioneert overduidelijk buiten dienstverband, bijvoorbeeld zzp’ers die voor particulieren werken of voor zelfstandige adviseurs met concrete opdrachten voor wisselende opdrachtgevers.

Voor deze groep is een modelovereenkomst of zekerheid vooraf natuurlijk niet nodig. Een tweede grote groep betreft zzp’ers en opdrachtgevers die zekerheid vooraf willen of ze hun arbeidsrelatie goed hebben georganiseerd. Zij zijn of kunnen aan de slag met de modelovereenkomsten op de site van de Belastingdienst.

Geen boetes voor goedwillende ondernemers

Ook na 1 mei 2017 worden goedwillende ondernemers niet beboet.

Een verstrooide Wiebes: “Ik kan het niet helderder zeggen dan zo: dit gaat niet gebeuren.” In gesprekken met bedrijven klagen ondernemers soms over kwaadwillende branchegenoten die de regels uit de arbeidswetgeving expres niet nakomen; hen kwam de vrijwaring van de VAR goed uit. Deze oneerlijke concurrentie wordt nu aangepakt. Kwaadwillende ondernemers, die bijvoorbeeld kostenvoordeel halen ten opzichte van concurrenten, kunnen per mei wel rekenen op een harde hand.


Extra acties


Halverwege dit implementatiejaar (tot mei 2017) zien we bij sommige groepen nog onzekerheid, wat ingrijpend is omdat het gaat om het werk van mensen en daarmee om hun bestaanszekerheid. Om deze onzekerheid versneld te verhelpen, kondigt Wiebes een aantal acties aan voor de tweede helft implementatiejaar tot mei 2017, onder andere:

extra capaciteit ter beoordeling van ingediende (bijna alleen nog maar bedrijfsspecifieke) overeenkomsten

een meldpunt bij de Belastingdienst om eventuele knelpunten beter te kunnen verhelpen

meer toegespitste en betere communicatie, samen met branche- en koepelorganisaties


Schijnzelfstandigheid


De grootste weerstand ontmoet de Belastingdienst niet waar onzekerheid bestaat maar waar inmiddels juist zekerheid is dat de oude manier van werken nooit binnen de wet heeft gepast. Vaak gaat het om werkrelaties die beoordeeld naar al lang bestaande wettelijke criteria neerkomen op een dienstbetrekking, bijvoorbeeld een reguliere leraar in het onderwijs die onder gezag van een rector werkt met een door de school bepaalde lesstof, de vaste verpleegster in het ziekenhuis of een ICT’er die jarenlang op vaste werkdagen en met vaste werktijden werkt onder gezag van een projectleider van de opdrachtgever, soms zelfs met functioneringsgesprekken. Het gaat om beperkte aantallen, veelal in sectoren waar concurrenten dominant met werknemers werken. Eerste onderzoeken van marktpartijen bevestigen dat, evenals het punt dat verreweg de meeste opdrachtgevers en ondernemers geen knelpunten ervaren of verwachten door de wet DBA.

Bron Rijksoverheid


Van de redactie


Wiebes is een Kwiebus, Pechtold een mislukte veiling meester, Samson een overspannen kerngeleerde en Rutte is de minst populaire premier aller tijden gezien het liegen, de corruptie, EU ondemocratisch wanbeleid en het totaal niet nakomen van allerhande beloftes.

Het zal eenieder in elke bevolkingsgroep wel duidelijk zijn dat de regering Rutte die gekenmerkt word door corruptie en wanbeleid  zich in allerlei bochten draait en wringt en bezig is met stuiptrekkingen en nu de verkiezingen eraan komen vana lles wijs probeert te maken maar nog snel meer geld wil innen voor de enorme schulden die Rutte heeft veroorzaakt( 300 miljard extra schuld)  en dan ook alle inkomensgroepen behalve de top inkomens en met name  alle 900 000 een lelijke  loer wil draaien door ze geld af te persen,  want laten we eerlijk zijn de regering Rutte heeft in heel haar regeringsperiode niks anders gedaan dan bezuinigen en belastingen verhogen, en miljarden verkwisten aan de EU en aan Griekenland en aan de massa opvang van alsmaar meer figuren die inderdaad helemaal geen vluchteling zijn en ook nog eens een zeer ernstige hekel hebben aan de Europese cultuur op basis van hun overtuiging en roots  hetgeen bewezen is door tal van documenten en reportages. Het Sociale Stelsel en lands Economie zal daardoor alsmaar meer belast worden en  ineenstorten zoals  Dijsselbloem zelf  heeft verklaard afgelopen jaar.

Zo heeft de regering Rutte de Nederlandse Economie door een totaal ondemocratisch en onrechtvaardig EU beleid een miljarden schade berokkend en Nederland in een staat van alsmaar toenemende onrust, onveiligheid, verarming en de verpaupering van de zorg en van de welvaart en van de rechtstaat gebracht. Daarom en om nog veel meer moverende redenen (duizenden organisaties en  Amnesty International hebben  de regering Rutte aangeklaagd)  moet de regering Rutte ZSM verdwijnen en moet er een nieuwe sociale democratische  regering komen die de Nederlandse Economie een forse steun in de rug geeft door investeringen, belastingverlaging en een soepele wetgeving zoals voor alle 900 000 zzpers .De nieuwe regering moet dan heel snel  alle corrupte lieden wegzuiveren en  de cash flow vergroten door veel meer geld en middelen vrij te maken voor alle Nederlanders zelf en door zo snel als het maar kan uit de  beperkende en voor Nederland uitermate nadelige en peperdure EU te stappen


zondag 1 mei 2016

Wet DBA per 1 mei van kracht #varPer 1 mei  zijn de regels veranderd  voor zelfstandige ondernemers.

VAR?


De VAR-verklaring is vervangen door de Wet DBA.  Opdrachtgevers en opdrachtnemers sluiten onderling een contract af waarin staat hoe de werkrelatie is afgesproken.

Op de site van de Belastingdienst staan goedgekeurde modelovereenkomsten waar zzp'ers en opdrachtgevers gebruik van kunnen maken.

Opdrachtgever en zzp'er beslissen samen wat voor overeenkomst het beste bij het werk past. In een modelcontract staat bijvoorbeeld dat de opdrachtnemer zelf bepaalt onder welke omstandigheden een opdracht wordt uitgevoerd en of dat tijdens uitvoering van het werk herkenbaar is dat hij zijn eigen bedrijf vertegenwoordigt. Op die wijze hoeft een timmerman niet de bedrijfskleding te dragen van zijn opdrachtgever en neemt hij bijvoorbeeld zijn eigen materiaal mee en rijdt hij in zijn eigen busje en kan hij als hij dat wil ook andere opdrachten accepteren zodat deze timmerman dan ook werkelijk onafhankelijk is.

Voor lang niet alle beroepsgroepen zijn er al modelcontracten beschikbaar. De Belastingdienst gaat die de komende tijd wel aanvullen, maar in de tussentijd is het ook mogelijk de overeenkomsten aan te passen of zelf op te stellen. Het is wel handig om zelf opgestelde overeenkomsten te laten beoordelen door de fiscus, om te voorkomen dat je later met naheffingen wordt geconfronteerd.

Het is overigens niet verplicht om met een modelovereenkomst te werken. Als er geen enkele twijfels zijn over de werkrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het niet nodig.  De modelovereenkomsten zijn voor een periode van 5  jaar geldig en dat betekent dat de Belastingdienst tot vijf jaar na de ingangsdatum nog kan kan naheffen als blijkt dat er niet volgens het contract is gewerkt.

Volgens de Belastingdienst is het ook voldoende als je schriftelijk of per mail met de opdrachtgever afspreekt volgens welke modelovereenkomst er word gewerkt. De overeenkomsten staan namelijk genummerd op de site.

Overgangsregeling

Ergeldt een overgangsregeling van 1 jaar, tot 1 mei 2017. Tot  1 mei 2017 houdt de Belastingdienst wel toezicht, maar er worden vooralsnog geen boetes opgelegd, behalve bij duidelijke gevallen van fraude.Veelgestelde vragen voor OndernemerGratis gids met zzp tips

Schrijf u vandaag gratis in op de grootste ZZP & Freelance Marktplaats van Nederland.

donderdag 3 maart 2016

ZZP Politiek Forum Freelance Nederlandhttps://www.freelance.nl/a/stanrams/https://www.freelance.nl/archief/zzpolitiek15/index.html

Freelance.nl laat politiek Den Haag vrijuit spreken. Alle freelancers lezen mee op het moment dat volksvertegenwoordigers, met ZZP of freelance belangen in hun portefeuille, aan het woord zijn.

De inhoud van de columns weerspiegelen niet per definitie de mening van Freelance.nl. Reageren op ZZPolitiek kan hier:


ZZPolitiek #15: GOED GEREGELD
Freelance Nederland, de grootste marktplaats voor zzpers freelancers,ondernemers en werkgevers van Nederland, schrijf u vandaag nog gratis in!

Schrijf u vandaag gratis in op de grootste ZZP & Freelance Marktplaats van Nederland.

De stijgende vraag naar flexibelere arbeidskrachten en de stijgende inkomsten bieden meer kansen voor mensen die hun eigen bedrijf willen starten. Volgens recente cijfers van het CBS blijkt dat inmiddels meer mensen een eigen bedrijf starten dan een faillissement vragen en daarmee wordt ingesprongen op de toenemende behoefte van bedrijven naar flexibeler personeel, maar ook deze startende ondernemers zijn vaak op zoek naar hulp of ondersteuning bij hun dienstverlening en bieden dus kansen voor freelancers en zzp’ers.
donderdag 18 februari 2016

#zzp teken de petitie
Beste ZZP'ers,

Zoals u allen wellicht weet moeten alle zzpers vanaf 1 mei 2016 in plaats van beschikken over een VAR, overeenkomsten sluiten met iedere opdrachtgever voor elke klus die ze uitvoeren. Door deze ondernemers te belasten met onnodig veel bewijslast wordt het werk belemmerd en het probleem van schijnzelfstandigheid niet opgelost.

Wij


ZZP'ers van Nederland


constaterendat ons vanaf 1 mei 2016 een onnodige hoeveelheid papierwerk en bewijslast wordt opgelegd, die het werken als ZZP'er enkel belemmeren in plaats van bevorderen. De aanstaande werkwijze met overeenkomsten die wij dienen op te stellen en vooraf te laten keuren door de Belastingdienst is veel te omslachtig en gaat het probleem van schijnzelfstandigheid niet oplossen.

en verzoekenDe Minister van Financiën het plan DBA te herzien en de voorwaarden aan een overeenkomst aanzienlijk te vereenvoudigen. Voorts dienen alle ZZP'ers beter te worden geïnformeerd door de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën over de nieuwe wet. Niet enkel via een bericht op de eigen website of andere media, maar in een persoonlijk bericht. Voor alle branches waarin ZZP-ers actief zijn, dient een voorbeeldovereenkomst beschikbaar te zijn.

TEKEN HIER DE PETITIE


ad


Gratis gids met zzp tips

Schrijf u vandaag gratis in op de grootste ZZP & Freelance Marktplaats van Nederland.U kunt via deze bovenstaande banner met de Dokteronline EXTRA 7 Euro COUPON code, alle producten van Docteronline bestellen met 7 euro extra korting bovenop de al geldende acties, en deze snel en discreet thuisbezorgd krijgen.

Freelance Termenfreelance


zonder een vaste arbeidsovereenkomst, niet in vaste dienst


kleine zelfstandige ondernemer die in opdracht diensten verleend


Zonder vast werkverband


Freelance is het werken voor een persoon, project of bedrijf zonder vast dienstverband aan te gaan. Een persoon die op freelance basis werkt wordt een freelancer genoemd.


Zonder duurzaam contract

Wanneer je werkt als freelancer, werk je zonder vast werkverband ofwel dienstverband. Een freelancer is niet in vaste dienst en werkt zonder arbeidsovereenkomst.

Freelance Markt GroeitSchrijf u vandaag gratis in! op de grootste ZZP & Freelance Marktplaats van Nederland.

ZZP Groei Nederland

Uit de laatste cijfers blijkt dat de freelancemarkt aantrekt, wat meer kansen biedt voor ondernemende mensen die een eigen bedrijf willen starten.

Volgens de Freelance Markt Index (FMI) van Freelance.nl blijkt dat de markt voor freelancers zich positief ontwikkelt. De FMI is gebaseerd op een analyse van cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS), de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en van Freelance.nl.

Stijging zet door

Over de het afgelopen jaar steeg de index van 213 naar 240 punten, dankzij met name de flexibeler wordende arbeidsmarkt.

Rob Bergers, directeur van Freelance.nl, verklaard dat opdrachtgevers en opdrachtnemers flexibelere projecten wensen. Doordat het werkaanbod groeit, stijgt ook het aantal freelancers en zzp’ers, aldus Bergers.

Freelance.nl ziet met name in de ICT-sector meer opdrachten en verwacht dat deze markt ook in 2015 zal blijven groeien maar ook in de financiële sector en de techniek gingen werkgevers het afgelopen jaar vaker aan de slag met flexibeler personeel.

Meer opdrachten

Voor Freelancers en zzp’ers is het afgelopen jaar het aantal opdrachten gemiddeld met ruim 12% gestegen. Dit is volgens Freelance.nl te danken aan een verbetering van de economie, maar ook de acceptatie van bedrijven dat werk anders ingedeeld kan worden.

Eerder al bleek dat freelancers hun omzet fors hebben zien stijgen.

Eigen bedrijf starten

De stijgende vraag naar flexibelere arbeidskrachten en de stijgende inkomsten bieden meer kansen voor mensen die hun eigen bedrijf willen starten. Volgens recente cijfers van het CBS blijkt dat inmiddels meer mensen een eigen bedrijf starten dan een faillissement vragen en daarmee wordt ingesprongen op de toenemende behoefte van bedrijven naar flexibeler personeel, maar ook deze startende ondernemers zijn vaak op zoek naar hulp of ondersteuning bij hun dienstverlening en bieden dus kansen voor freelancers en zzp’ers.back to top