woensdag 7 september 2011

Solliciteren Cursus Tips en LinksSolliciteren Gratis Cursus

 
Solliciteren

Het doel van solliciteren is dat de werkgever je aanneemt!
Dat betekent dat je jezelf en je kwaliteiten moet verkopen tijdens de sollicitatieprocedure.

Jezelf verkopen
Als jij weet dat die baan voor jou is gemaakt, dan moet je alleen nog de werkgever ervan overtuigen.
Een goede voorbereiding is essentieel

Als je weet waarnaar een werkgever op zoek is, kun je hem duidelijk maken waarom jij aan zijn vraag voldoet. Solliciteren is jezelf verkopen. Wees niet te bescheiden. Bereid je goed voor en weet wat je wilt.

Jouw voorbereiding


De eerste stap bestaat uit zelfonderzoek: wat wil je en wat kun je?
Wat voor werk is er bij jou in de buurt te vinden?
Op het moment dat je weet wat je wilt én weet wat er voor werk is, kun je deze op
elkaar afstemmen en gaan solliciteren.


Oriëntatie

Voordat je begint is het belangrijk om vast te stellen hoe jouw ideale baan eruit ziet. Om dit te kunnen bepalen is het belangrijk om eens kritisch naar jezelf te kijken.

Wat zijn mijn sterke en minder sterke punten?
In welke functie komen mijn sterke punten goed tot hun recht en worden mijn zwakkere punten tot een minimum teruggebracht?
In welke werkomgeving kom ik het best tot mijn recht?
Welke branches trekken mij aan?
Hoe ziet mijn ideale werkplek eruit?
Wat zijn mijn professionele doelen op de (middel)lange termijn?
Welke grote en kleine stappen moet ik zetten om mijn professionele doelen te bereiken?

Hoe een baan te vinden?

Kijk in verschillende kranten, vakbladen en op internet naar advertenties en stuur een sollicitatiebrief.
Stuur een open sollicitatie of bel naar een organisatie die je aanspreekt.
Ga netwerken
Schrijf je in bij een werving- en selectiebureau of bij een uitzend- of detacheringbureau.

Hoe vind je een passende vacature?

Als bedrijven op zoek zijn naar een nieuwe medewerker zetten ze een advertentie in de krant of in een vakblad. Deze advertenties staan vaak ook op internet. Als je zelf geen internet hebt, kun je bij de bibliotheek of bij het CWI zoeken op vacaturesites. Ook liggen hier veel kranten en tijdschriften.

Heb je een vacature gevonden? Lees de tekst zorgvuldig door, zodat je een antwoord krijgt op de volgende vragen: Wat doet de organisatie en wat zijn de bedrijfsdoelstellingen? Weke taken horen bij de functie? Wat is de plaats van de functie binnen de organisatie? Aan welke eisen moet ik voldoen en waarom?

Bellen voor meer informatie

Denk je dat je in aanmerking komt voor de baan? Bel dan met de organisatie en vraag voor meer informatie. Je kunt bijvoorbeeld vragen of je alleen of in een team komt te werken en aan welke functie-eisen je beslist moet voldoen. Met deze informatie kun je jouw sollicitatiebrief beter afstemmen op de vacature en is je naam bekend bij de organisatie, waardoor je meer opvalt tussen de andere sollicitanten!

Aan de slag

Als je een vacature hebt gevonden waarvan je weet wat de baan inhoudt, waarvan je aan de gestelde eisen voldoet én waar je echt zin in hebt, dan kun je aan de slag. Je kunt de werkgever met een positieve instelling tegemoet treden. Neem hierbij je eigen verantwoordelijkheid en laat je niet storen door externe factoren. Wees overtuigd van jezelf en denk vanuit de werkgever en je carrierevooruitzichten. Verken de markt voor je solliciteert, bereid je goed voor, 'ken' het bedrijf, de bedrijfscultuur, en de baan door internet, via een telefoontje, nader onderzoek, zodat je weet wat het werk en de mogelijkheden zijn.

De sollicitatiebrief

Het eerste dat een werkgever vaak van je te zien krijgt, is je sollicitatiebrief.
Beschouw je sollicitatiebrief als je persoonlijk visitekaartje.

Je brief bestaat in ieder geval uit twee delen: je Curriculum Vitae (C.V.) en je brief. Het wordt aangeraden om met je C.V. te beginnen. Het vormt het uitgangspunt voor je brief en in een later stadium voor het gesprek.


Het Curriculum Vitae (CV)

Het C.V. is je 'advertentie', met het doel je kwaliteiten te verkopen en een werkgever ervan te overtuigen dat jij erg interessant voor hem bent.

Wat kun je in je C.V. vermelden?

* Persoonlijke gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en geboorteplaats.
* Opleiding: alle opleidingen/cursussen die je hebt gevolgd. Vermeld daarbij in welke periode je die opleiding/cursus hebt gevolgd en de behaalde diploma's.
* Werkervaring: vermeld ook eventueel uitzendwerk, stages en vakantiewerk. Geef hierbij de naam van het bedrijf, de vestigingsplaats, het jaar waarin je gewerkt hebt, je functie en een functieomschrijving aan.
* Hobby’s: het vermelden van hobby’s geeft een werkgever een idee over je persoonlijkheid, of je graag met mensen omgaat en of je in teamverband kunt werken.
* Overige informatie: bijvoorbeeld spreekvaardigheid Engels, goede contactuele vaardigheden, leidinggevende capaciteiten, stressbestendigheid etc.

Eisen aan je CV

Je C.V. is kort en bondig. De werkgever behoort in één oogopslag duidelijk te zien wie je bent. Houd het bij één A-4tje en vermeld geen zaken die niet direct van belang zijn.

Werk consequent, geef jaartallen aan en werk met behulp van duidelijke kantlijnen.
Maak geen spel- of typefouten en gebruik geen afkortingen.
Gebruik zeker geen standaarddocument!

Je C.V. moet goed aansluiten bij de wensen en eisen van de werkgever.
Bekijk per sollicitatie of je de inhoud van je C.V. moet aanpassen aan de vacature waar je op dat moment op reageert.

Zorg er verder voor dat je zo min mogelijk 'gaten' in je C.V. hebt. Een werkgever wil altijd weten wat je gedaan hebt in het tijdsbestek dat je niet hebt vermeld.


Curriculum Vitae (CV)


Houd het simpel.
Wees duidelijk.
Houd het kort.

Maak het Curriculum Vitae prettig leesbaar, het cv dient de volgende rubrieken te bevatten:

Persoonsgegevens

Opleiding
Werkervaringen
Aanvullende informatie
Vrije tijd
Referenties

Naam (duidelijk voor- en achternaam vermelden, voor een getrouwde vrouw de naam vermelden die je wenst te gebruiken), adres, telefoonnummer waarop je het grootste gedeelte van de dag bereikbaar bent, geboortedatum en plaats, nationaliteit, burgerlijke staat.

Opleidingen en cursussen

In dit onderdeel kun je vermelden wat voor scholing en opleiding(en) je hebt gehad. Hoe langer dat geleden is, hoe minder relevant de informatie is. Zo zal een schoolverlater bij dit onderdeel een uitgebreide opsomming geven van alle vakken die hij of zij gehad heeft, omdat er verder minder of zelfs niets te melden valt qua werkervaringen. Tenslotte noteer je of je een bepaald diploma wel of niet hebt behaald en in welk jaar. Ook relevante cursussen zeker vermelden.

Werkervaringen

In je CV begin je met de meest recente baan en gaat zo verder terug in de tijd. Zorg dat er geen gaten ten aanzien van periodes aangetroffen worden. Wanneer je wat ouder bent verkort je de cv door de meest relevante werkervaringen te vermelden. Probeer kort en krachtig de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van een bepaalde functie te beschrijven.

Aanvullende informatie

Dit onderdeel kun je gebruiken om belangrijke mededelingen te doen die niet uit je cv naar voren komen, bijvoorbeeld: in deze periode een wereldreis gemaakt van dit jaar tot dat jaar, voor mijn kinderen gezorgd, etc.

Referenties

Noem het bedrijf, naam, functie en telefoonnummer van degene van wie je toestemming hebt om ze als referent op te geven. Ook heel gangbaar is het om pas een referentie af te geven op het moment dat dit relevant is. Zet dan in je cv: op verzoek beschikbaar.

Je brief schrijven

Met de inhoud van je brief moet je de lezer overtuigen van je kwaliteiten en je motivatie. In de brief vertaal je jouw positieve eigenschappen naar voordelen voor de werkgever. Je brief moet opvallen en de werkgever nieuwsgierig maken. Let erop dat je een duidelijke structuur hanteert en vermeld in je brief hoe je weet dat er een bepaalde vacature openstaat (naar aanleiding van... solliciteer ik naar de functie van...). Als je de brief boeiend schrijft, wordt de rest ook gelezen. In je brief moet in ieder geval staan:

Dat je solliciteert en naar welke functie.
Waarom je solliciteert naar deze functie.
Waarom je een geschikte kandidaat bent.

Tips voor een goede sollicitatiebrief

Houd je brief kort en bondig: een A4-tje is genoeg;
Typ de brief. Een handgeschreven brief stuur je alleen als daarom wordt gevraagd;
Schrijf in een persoonlijke stijl. Dat zorgt ervoor dat je brief opvalt;
Stuur alleen een C.V.mee en geen officiële documenten zoals diploma’s;

Wordt er gevraagd om referenties? Vraag dan eerst toestemming aan die persoon;
Leg een sollicitatie-map aan en verzamel daarin per sollicitatie informatie over het bedrijf, een kopie van jouw sollicitatiebrief/CV en de advertentie.
Solliciteren per e-mail wordt steeds gebruikelijker.Het is belangrijk ook bij zo’n sollicitatie aandacht aan je brief te besteden.

Richt de brief aan iemand persoonlijk bijvoorbeeld: Geachte heer Jansen of Geachte mevrouw Banenmaker.
Schrijf de brief en je cv niet met de hand, maar met de computer (beter leesbaar)
Richt de brief aan iemand persoonlijk (Geachte heer / Geachte mevrouw)
Spreek nooit iemand met de voornaam aan
Schrijf kort, bondig en foutloos, maar vooral pakkend en leesbaar
Je brief bevat in ieder geval de volgende elementen: afzender, plaats en datum, geadresseerde, aanhef, reden brief (eerste alinea), motivatie, geschiktheid, afsluiting met handtekening en eventueel bijlage(s) zoals je cv.

Uitgenodigd... Wat nu?

Je hebt een vacature gevonden, je bent voorbereid en de brief is verstuurd. Dan word je uitgenodigd voor een gesprek.


De voorbereiding

Wat bij hele procedure geldt, is ook bij het gesprek van belang; zorg ervoor dat je goed voorbereid bent. De uitslag van een sollicitatiegesprek is niet te voorspellen, maar wel te beïnvloeden.

Probeer zelf vragen te bedenken die je kunt verwachten en daarna de antwoorden daarop. Er zijn drie dingen die je potentiële werkgever wil weten: Ben je geschikt voor de functie? Waarom wil je deze baan? Pas jij als persoon binnen de organisatie? Andere vragen kunnen zijn: Waarom ben je bij je vorige werkgever weggegaan? Waarom ben je al zolang werkloos? Ben je niet wat jong/oud voor deze baan? Wat is je sterkste/zwakste kant? Waarom zouden we jou voor deze baan moeten nemen? Heb je kinderen? Wat wil je verdienen?

Misschien heb je zelf ook een aantal vragen. Zorg dat je een lijstje met vragen bij de hand hebt over bijvoorbeeld de inhoud van de baan, de werktijden, opleidingsmogelijkheden en dergelijke. Begin niet meteen over je salaris of over toeslagen. Wacht hiermee tot aan het einde van het gesprek. Zorg dat je pen, papier en agenda bij je hebt. Je weet van te voren hoe je er moet komen, hoe lang dat duurt en weet welke kleding je gaat dragen.

Een goed begin is....het halve werk

De eerste minuten van het gesprek kunnen doorslaggevend zijn. De uiterlijke kenmerken vallen altijd direct op, hoe irrelevant het ook klinkt. Zorg dus dat de eerste indruk goed is. Let goed op je gedrag, je stem, een eventueel dialect en je uiterlijk. Trek liever niet je oude kleren aan onder het mom van 'ze moeten me maar nemen zoals ik ben'. Waak er echter voor niet overdressed te zijn. Pas je aan aan je gesprekspartner. Gebruik lichte make-up, geen al te zware luchtjes en wees spaarzaam met juwelen.

Het Sollicitatiegesprek

De eerste minuten van het sollicitatiegesprek kunnen doorslaggevend zijn. De uiterlijke kenmerken vallen direct op, hoe irrelevant het ook klinken mag uit onderzoek is gebleken dat veruit de meeste werkgevers van mening zijn dat de presentatie van de sollicitant zeer belangrijk is. Men vermoedt dat een sollicitant die zichzelf goed kan presenteren, ook goed zal presteren.


Aandachtspunten

Wees jezelf. Doe je niet anders voor dan je bent.
Benadruk je sterke kanten, wees positief over je zwakke punten en benoem deze als leerprocessen, probeer probleemoplossend te werken, ipv hindernissen te zien als struikelblokken waar je nooit overheen komt.

Laat zien waar je voor staat! Laat zien dat je wil leren en verder wil groeien.
Praat niet te veel, wees "to the point" en val de personeelschef niet in de rede.
Toon respect uit een gezond gevoel van eigenwaarde.
Zorg dat je uitleg mbt opleiding en werkervaring soepel en helder verloopt.
Neem een ontspannen houding aan.

Beheers u d.m.v. een goede en rustgevende (buik)-ademhaling.
Voorkom dat het gesprek te zeer gefixeerd is op de baan, doorgaans zijn er altijd momenten in het gesprek die ruimte bieden om op een ludieke wijze te ontspannen.
Blijf geconcentreerd maar voorkom dat u dichtklapt.
Dwaal niet af met je blik, kijk de ander recht aan maar overdrijf dit niet, dit kan averechts werken .Vertel dat je van voorgaande functies hebt geleerd en dat je daardoor jezelf beter hebt leren kennen. Toon dit aan door enkele voorbeelden uit de praktijk.

Beantwoord alle vragen.Probeer het antwoord dan algemeen te houden.
Je eerste indruk is belangrijk, kom dus niet te laat en doe geen felle make-up of ladingen parfum of aftershave op.
Ga niet meteen zitten, maar wacht tot je een stoel wordt aangeboden.
Doe je armen niet over elkaar, dat is een te gesloten houding. Vouw je handen in elkaar, dit voorkomt dat je zenuwachtig gaat trommelen.
Geef geen "ja" of "nee" als antwoord. Licht je antwoord enigszins toe, zonder al te breedsprakig te worden.
Praat positief over je vorige of huidige werkgever, maar geef ook eerlijk aan waarom je een andere baan wenst.
Gedurende de eerste fase van het gesprek zal de werkgever proberen je een beetje op je gemak te stellen. Je mag het drankje dat je aangeboden wordt gerust accepteren. Ga pas zitten als je een plaats krijgt aangeboden. Let op je houding: ga rechtop of licht voorovergebogen zitten met je borst vrij en je handen boven tafel. Ontspan je; de gesprekken die het beste verlopen, spelen zich af in een min of meer informele sfeer. Als je de ander recht in de ogen kijkt, maak je een sterkere indruk. Als je te maken hebt met verschillende partners, is het raadzaam ze om de beurt aan te kijken.

Een afwijzing

Ben je afgewezen? Neem contact op met de organisatie en vraag naar de reden voor de afwijzing, zodat je weet of er nog punten zijn waaraan je kunt werken. Bij een afwijzing dient u er rekening mee te houden dat binnen sommige bedrijven een tweedde kans of acceptatie op een ander moment, wel degelijk tot de mogelijkheden behoort.

Alles op een rij

Bij de voorbereiding:

Een goede voorbereiding is goud waard.
Maak een lijst met te verwachten vragen en de antwoorden daarop.
Maak een lijst met vragen voor de werkgever;
Neem een keurig verzorgd C.V. mee.
Vergeet je agenda niet!

Is je vervoer geregeld?

Is je kleding schoon en heel?
Kom ruim op tijd! (20 minuten voor aanvang is redelijk)
Houd rekening ermee dat er onverwachte situaties kunnen ontstaan zoals bv een file, pech met voertuig, zorg altijd voor een tweede mogelijkheid en wijze van vervoer om op tijd te komen .
Verzin geen uitvlucht als u te laat komt.
Mocht u te laat komen kunt u ervan uitgaan dat u in de meeste gevallen
niet wordt aangenomen.

Wat betreft het gesprek

Je eerste indruk is vaak doorslaggevend!
Zorg dat je er verzorgd, maar niet overdressed uitziet.
Wees spaarzaam met sieraden en luchtjes.
Let op je houding en ontspan je!
Begin niet meteen over je salaris/toeslagen.
Maak duidelijk waarom jij de baan wil en wat je het bedrijf te bieden hebt
Onderzoek vooraf alreeds en vraag tijdens het gesprek wat het bedrijf jou
te bieden heeft, toon oprecht uw motivatie!

AfsluitendWij wensen U veel succes toe met uw sollicitatie.


VBN Vacatures Nederland
Tags


Solliciteren Cursus Tips en Links
Gratis Cursus Solliciteren
Gratis sollicitatie cursus

Gouden tips voor een freelance opdracht


15 tips voor een nieuwe opdracht1. Uw CV is uw troef!

Helaas blijkt dat meer dan 50% van de freelancers een ronduit slecht CV heeft en dan is het voor u raadzaam om ook uw CV eens goed onder de loep te nemen

Verplaatst u zich in uw potentiële opdrachtgever als u uw CV bekijkt. Kunt u in één oogopslag vinden wat uw potentiële opdrachtgever zoekt?

Hou in uw achterhoofd dat een potentiële opdrachtgever uw CV slecht leest en deze beslist doorgaans binnen 10 seconden of uw CV in aanmerking komt voor verder behandeling.

2. Maak een CV op maat

Uw standaard CV is een overzicht van uw capaciteiten. Voor slechts een deel van uw capaciteiten indien nodig, is het van belang dat u hiervoor een aangepaste CV maakt dus zorg ervoor dat in deze CV de capaciteiten die belangrijk zijn voor de klant zo goed als mogelijk uit de verf komen.

3. Onderbouw uw tarief en onderhandel goed

Intermediairs zijn vaak zeer goede onderhandelaars. Ze proberen u een zo laag mogelijk tarief te geven vooral om u zo goedkoop mogelijk aan de klant aan te bieden om zo de kans op succes te vergroten. Het is tijdens de onderhandelingen over uw tarief van groot belang dat u stevig in uw schoenen staat.
Maak van te voren een goede onderbouwing van uw tarief. Waarom moet u minimaal een bepaald tarief ontvangen? Hou daarbij rekening met de actuele marktsituatie.

4. Analyseer aangeboden jobs en maak een inschatting van uw kansen

Door de marktsituatie waarin steeds meer freelancers beschikbaar zijn voor eenzelfde job is de klant zeer kieskeurig in het kiezen van de best passende freelancer. Wijken uw kennis en uw vaardigheden af van de omschrijving van de job, besteedt dan niet teveel aandacht want de kans dat u die job mag uitvoeren is dan immers erg klein.

5. Maak u bekend

Zorg dat u gevonden word op plaatsen waar opdrachtgevers zoeken, door bv uw profiel te plaatsen op verschillende freelance-sites en het sturen van uw CV naar de intermediairs. zorg dat de informatie die op die freelance-sites staan en de informatie die intermediairs van u hebben up to date zijn, stuur regelmatig (ong. 1 keer per maand) een nieuwe CV door naar intermediairs zodat de intermediair de nieuwste gegevens van u heeft en zo blijft uw naam vanzelf eerder hangen.

6. Wees bereikbaar

Vaak blijkt dat veel freelancers onvoldoende bereikbaar zijn, zorg er dus voor dat je per telefoon en per email altijd bereikbaar bent. Geef altijd één email adres op want meer emailadressen kunnen alleen maar verwarring veroorzaken.

Spreek een bericht in voor je voicemail en vraag om een naam en telefoonnummer achter te laten. Zo hou je alles mooi zelf in de hand. En minstens zo belangrijk: luister je voicemail regelmatig af.

7. Val op!

Duizenden freelancers zijn te vinden op internet maar minimaal tientallen met dezelfde capaciteiten als u. Opvallen is het sleutelwoord. Maak gebruik van de mogelijkheden die freelance-sites bieden om uw profiel extra onder de aandacht te brengen want de kans dat een kleine investering zich terugverdient is immers erg groot!

8. Onderhoud en bouw aan uw netwerk

Leg een goed netwerk aan waarin u contact onderhoudt met betrouwbare freelancers door bv het bezoeken van beurzen en congressen, en door freelancers te benaderen waarmee u eventueel kunt samenwerken, te denken valt aan bv website-ontwikkelaar en grafische design bureaus.

9. Houdt uw kennis optimaal up to date.

Zorg dat u regelmatig bezig blijft met de materie waar uw specialiteit ligt door bijvoorbeeld cursussen en opleidingen te volgen.

10. Verbreedt uw horizon

Veel freelancers beperken zich door slechts bepaalde diensten te leveren. Tijdens de economische neergang merkt deze groep direct hiervan de negatieve gevolgen. beperk de schade door zelf producten te ontwikkelen en te verkopen zodat u meerdere inkomstenbronnen heeft en minder afhankelijk bent van de meer specifieke opdrachten.

11. Zorg voor een lijst met al uw referenties

Eind klanten vragen meestal naar referenties voordat ze een beslissing maken welke freelancer ze inhuren. Zonder referenties heeft u weinig kans van slagen dus vraag uw huidige en ex- opdrachtgevers of zij als referentie willen optreden of laat ze een verklaring opstellen waarin zij een goed woordje voor u doen. Dit zal uw kans op een nieuwe opdracht aanzienlijk vergroten.

12. Houdt uw kosten zo laag mogelijk

Het belang van kosten laag houden is bekend maar veel freelancers verzuimen de kosten tot een minimum te beperken. Zo zijn er tal van zaken waar u eens bij stil zou moeten staan. Er valt altijd wel ergens op "luxe" kosten te besparen. Doe dit, voordat het te laat is en de notas niet meer kunt betalen.

13. Leg een baan-administratie aan

Weet op welke opdrachten u bent aangeboden en onderhoudt precies contact met de betreffende eind-klant of uw intermediair. De beste manier is om alle opdrachten in een enkele administratie op te nemen. Noteer alle contact momenten met de eind-klant of uw intermediair en noteer alle gemaakte afspraken.Freelance Markt Advies

Administratief 

Financieel

Freelance.nl 

Grafisch en Ontwikkeling 

Management 

Marketing & Communicatie 

Net werk en systemen 

Tekst en vertalingOverige 

Website ontwikkeling


Bookmark and ShareTags
Freelance tips freelance advies
Gouden tips voor een freelance opdracht

zondag 4 september 2011

Benjamin Franklin Qoutes

Benjamin Franklin

Printer whose success as an author led him to take up politics; he helped draw up the Declaration of Independence and the Constitution;
he played a major role in the American Revolution and negotiated French support for the colonists; as a scientist he is remembered particularly for his research in electricity (1706-1790)


Who is rich? He who is content. Who is that? Nobody.


An investment in knowledge still yields the best returns.He is a fool that cannot conceal his wisdom.If a man empties his purse into his head, no man can take it away from him. An investment in knowledge always pays the best interest.Dost thou love life? Then do not squander time, for that is the stuff life is made of.Having been poor is no shame, but being ashamed of it, is.He does not possess wealth it possesses him.Wealth is not his that has it, but his who enjoys it.Many men die at twenty-five and aren't buried until they are seventy-five.He that would live in peace and at ease, must not speak all he knows nor judge all he sees.Early morning hath gold in its mouth.Tags

Famous Benjamin Franklin Quotes   

Albert Einstein Famous Qoutes

Physicist born in Germany who formulated the special theory of relativity and the general theory of relativity; Einstein also proposed that light consists of discrete quantized bundles of energy (later called photons) (1879-1955)


A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties no religious basis is necessary.


Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by fear of punishment and hope of reward after death.
   

Education is what remains after one has forgotten everything one learned in school.


A human being is part of a whole, called by us the Universe, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings, as something separated from the rest--a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circles of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty.


Yes, we have to divide up our time like that, between our politics and our equations. But to me our equations are far more important, for politics are only a matter of present concern. A mathematical equation stands forever.


A hundred times every day I remind myself that my inner and outer life depends on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the measure as I have received and am still receiving.


Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.


Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.


You see, wire telegraph is a kind of a very, very long cat. You pull his tail in New York and his head is meowing in Los Angeles. Do you understand this? And radio operates exactly the same way: you send signals here, they receive them there. The only difference is that there is no cat.


Wisdom is not a product of schooling, but of the life- long attempt to acquire it.


The significant problems we face cannot be solved at the same level of thinking we were at when we created them.


It is the theory that decides what we can observe.
Tags
Albert Einstein Quotes
Author favorited 2397 times
Famous Albert Einstein Quotations

zaterdag 3 september 2011

Freelance.nl- Marktplaats-NederlandFreelance.nl  Marktplaats


Als gevolg van de macro trend van een explosieve stijging van het aantal freelancers in een veelheid van sectoren faciliteert Freelance.nl intermediairs, freelancers en opdrachtgevers in hun zoektocht naar het ideale werk en de beste mensen.

Hierbij staat het belang van de freelancer centraal en wordt vanzelfsprekend gekeken naar de wensen en belangen van opdrachtgevers,teneinde een goede wisselwerking tussen beide te realiseren.

Het aantal bezoekers op freelance.nl is afgelopen periode meer dan verdubbeld (+125%), het aantal pagina’s getoond is gestegen met 290% en per bezoek worden 8 of 9 pagina’s getoond aan de bezoeker.

Met meer dan 189.000 geregistreerde gebruikers en meer dan 17.000 unieke bezoekers per dag is Freelance.nl de grootste Nederlandse marktplaats  voor zelfstandige ondernemers.


Gratis inschrijven Freelance.nl?

U kunt zich gratis registreren via  Freelance.nl en een profiel aanmaken.

Een profielpagina is uw persoonlijke pagina waarmee u zich kan onderscheiden op Freelance.nl.

Hier kunt gegevens kwijt als een beschrijving van uw bedrijf en / of diensten, een bedrijfslogo, een overzicht van de trefwoorden waarop u uw profiel vindbaar wilt hebben. Zodat dit alles inzichtelijk is voor mogelijk geïnteresseerden.

Discussieplatform

Op het discussieplatform  kunt u mee discussiëren over allerlei onderwerpen en kunt u hier een nieuw onderwerp aanmaken. Deze nieuwe onderwerpen worden voor plaatsing gekeurd op relevantie.

Projecten

Een project is de omschrijving van een aangeboden freelance opdracht. Geïnteresseerde freelancers kunnen hierop reageren, zodat de vragende en aanbiedende partijen met elkaar in contact komen.

Opdrachtgevers:

Bedrijf / instelling / overheid welke invulling zoekt van een tijdelijke vacature binnen haar eigen organisatie.

Intermediair welke bemiddelt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De Intermediair als opdrachtgever kan een tijdelijke vacature ter invulling hebben waarin zij vanuit haar eigen personeelsbestand niet kan voldoen.

Deze intermediairs zijn vooral detacheringbureaus, uitzendbureaus en interim-bureaus.

Particulieren / zelfstandigen die zelf bemiddelen bij de invulling van een tijdelijke opdracht bij een bij hen bekend bedrijf of instelling.

Het Prikbord

Heeft u iets aan te bieden of zoekt u iets wat het leven van een freelancer eenvoudiger kan maken. Plaats dan uw freelance advertentie op het Freelance Fair Prikbord.

Uw advertentie blijft 30 dagen actief op het prikbord en wordt daarna automatisch verwijderd.

Regelmatig worden in het forum op deze site advertenties voor zaken als huurruimte,
maar ook andere materiële zaken, gevraagd of aangeboden.

Advertentie mogelijkheden

Er zijn 3 advertentie-formaten beschikbaar.

Banner (formaat: 468x60 gif/jpg/swf) welke vertoond wordt boven elke pagina.

(ROS) Er zijn maximaal 5 posities in de rotatie. Uw banner is minimaal 20% van
alle pageviews in beeld.

Leaderboard (formaat 728 x 90 gif/jpg/swf) welke wordt vertoond in het midden
van elke pagina (ROS). Er zijn maximaal 5 posities in de rotatie. Uw leaderboard
is minimaal 15% van alle pageviews in beeld.

Buttons (formaat 234x60 gif/jpg/swf) worden willekeurig geroteerd op alle
pagina's (ROS) van Freelance.nl, midden en onder. Er zijn maximaal 3 posities
in de rotatie. Uw button is minimaal 33% van alle pageviews in beeld.

Uw trefkans op contact met de bezoeker word hiermee groter dan 100%!

Afspraken over verschillende looptijden zijn mogelijk.

Onze tarieven voor adverteren zijn zeer concurrerend. Indien u deze omrekent
naar een tarief op basis van CPM is er geen vergelijkbaar aanbod beschikbaar
voor het bereiken van uw doelgroep.

Voordelen Freelance-pro account

U kunt als eerste reageren op nieuwe projecten.

Freelancer zonder Pro status kunnen eerst 24 uur na plaatsing van een nieuw project hierop reageren.

Bij zoekopdrachten van opdrachtgevers verschijnen de profielen van Freelance Pro-gebruikers bovenaan in de lijst met zoekresultaten. Dit in volgorde van opwaardeerdatum; vroege Freelance Pro-gebruikers hebben een hogere positie.) Vermelding van uw Pro-status bij reacties die u plaatst.

Zowel in uw profiel als bij reacties zal, als u dit op prijs stelt, uw Freelance Pro-status vermeld staan.

Op de profiel pagina van een opdrachtgever of freelancer kunt u met een pro-account feedback geven.

Andere gebruikers van Freelance.nl zijn dan op de hoogte van uw ervaringen met deze partij.

Uw contactgegevens en website zijn direct toegankelijk via uw profiel.
In het profiel van freelancers zonder Pro-status zijn deze velden verborgen.

Potentiële opdrachtgevers kunnen deze gegevens dus niet direct inzien.

De kosten voor een Freelance Pro-account bedragen slechts 4 € per maand
(€ 48,00 per jaar  exclusief BTW).

Klik hier om direct te registreren voor een Freelance Pro account

Privacy verklaring Freelance Fair B.V. (t.b.v. www.freelance .nl)

Initiatiefnemers zijn ondernemende professionals die innovatief en creatief denken combineren met een solide kennis en ervaring in de wereld van multimedia, detachering, marketing en finance.

Freelance Fair B.V. houdt zich aan de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Europese richtlijnen en de algemeen aanvaardbare normen van goed fatsoen en geldende gedragcodes voor internetgebruik en communicatie.

Het verstrekken van persoonsgegevens

Uitgangspunt van Freelance Fair B.V. is dat een gebruiker te allen tijde zelf de keuze heeft wel of niet gegevens in te voeren. Het verstreken van persoonsgegevens is daarom een bewuste keuze van de gebruiker. Freelance Fair B.V. kan bij het aanbieden van haar diensten vragen om persoonsgegevens. Freelance Fair B.V. verzamelt via haar website(s) niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van de bedrijfsvoering van Freelance Fair B.V. en/of andere aan Freelance Fair B.V. gelieerde ondernemingen en worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.

Het spreekt voor zich dat Freelance Fair B.V. zeer zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in een database en dit wordt ingezet voor het samenbrengen van freelancers en opdrachtgevers op basis van door alle deelnemers (freelancers en opdrachtgevers) ingevoerde gegevens. Als het gaat om een betaalde dienst, b.v. Freelance PRO/opdrachtgever PRO gebruikt Freelance Fair B.V. de gegevens eveneens om te factureren.

Het is ook mogelijk dat Freelance Fair B.V. de gegevens gebruikt om gericht te mailen. Zo worden freelancers bijvoorbeeld ge�nformeerd per e-mail als een opdracht, waarvan Freelance Fair B.V. op basis van profielkeuzes vermoedt dat deze interessant is voor de freelancer, wordt geplaatst op freelance.nl.

Freelance Fair is van mening dat haar systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. Freelance Fair B.V. spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen met als doel de persoonsgegevens van de Afnemer te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de gegevens met zich mee brengen.

Rechten

Freelance Fair B.V. is transparant over de manier waarop ze met persoonsgegevens omgaat.Als u toch nog vragen hebt over de manier waarop Freelance Fair B.V. met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht met uw specifieke vraag sturen aan: Freelance Fair B.V., Postbus 9325, 3007 AH Rotterdam, Nederland.

U kunt ook een bericht aan bovenstaand adres sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren en als u gegevens wilt laten wissen of geen berichten meer wenst te ontvangen. Wilt u gebruik maken van uw recht op inzage in persoonsgegevens, mag Freelance Fair volgens de regels van de wet hiervoor een maximale vergoeding van € 4,50 vragen.

Freelance Fair.BV

Freelance Fair BV is een initiatief van een beperkt aantal onafhankelijke private
investeerders die Freelance.nl  hebben uitgebouwd  tot dé nummer 1
marktplaats voor freelancers en opdrachtgevers.

De initiatiefnemers zijn ondernemende professionals die innovatief en creatief denken combineren met een solide kennis en ervaring in de wereld van multimedia, detachering, marketing en finance.

Freelance,nl staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
als onderdeel van Freelance Fair

Freelance Fair B.V., Postbus 9325, 3007 AH Rotterdam,
BTW: NL8193.47.796.B01 - KVK: 24433449


Website Links


Freelance.nl gratis inschrijven

Freelance Pro account

Tags:


Freelancefair.BV, Freelance.nl,  Freelance, freelance marktplaats,freelancers,  zzper,zelfstandige ondernemers, freelance-opdrachtgevers freelance intermediairs,freelance projecten. freelance prikbord, freelance-discussieforum.

adU kunt via deze bovenstaande banner met de Dokteronline EXTRA 7 Euro COUPON code, alle producten van Docteronline bestellen met 7 euro extra korting bovenop de al geldende acties, en deze snel en discreet thuisbezorgd krijgen.

Freelance Termenfreelance


zonder een vaste arbeidsovereenkomst, niet in vaste dienst


kleine zelfstandige ondernemer die in opdracht diensten verleend


Zonder vast werkverband


Freelance is het werken voor een persoon, project of bedrijf zonder vast dienstverband aan te gaan. Een persoon die op freelance basis werkt wordt een freelancer genoemd.


Zonder duurzaam contract

Wanneer je werkt als freelancer, werk je zonder vast werkverband ofwel dienstverband. Een freelancer is niet in vaste dienst en werkt zonder arbeidsovereenkomst.
back to top